top of page

Ratchaburi OK Market

Online Platform of Ratchaburi Ok Market

Ratchaburi OK Market
มาร์เก็ตที่เล่าเรื่องผ่านการทะลุมิติของโอ่งราชบุรี จุดเริ่มของสินค้าโอท็อปจากออฟไลน์สู่ออนไลน์

Challenge:
จัดหวัดราชบุรีมีความต้องการที่จะสร้างโมเดลการขายสินค้า OTOP แบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ยอดนิยมอย่าง Facebook Fanpage เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและจัดจำหน่ายสินค้า กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเดิมทีนั้นทางจังหวัดได้มีแฟนเพจอยู่แล้ว แต่อยากให้ทางทีม WeCompound ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและรู้สึกน่าซื้อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆมากขึ้น

Solution:
พวกเราได้ทำการ Rebranding และสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์ให้ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การคิด Concept และที่มาของชื่อแบรนด์ นำมาออกแบบเป็นโลโก้ ที่เลือกใช้อัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี อย่าง "โอ่งมังกร" นำมาตัดทอนเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่าย และเล่าเรื่องผ่านแนวคิด "โอ่งทะลุมิติ " ที่มีแรงบันดาลใจมากจากละครไทย ที่เชื่อว่าในโอ่งนั่นเป็นอีกมิติหนึ่งที่ผู้คนสามารถเข้าไปในโอ่งได้อย่างไม่จำกัด เปรียบเสมือนสินค้าจากราชบุรีของ Ratchaburi OK Market ที่สามารถส่งไปถึงมือผู้คนในทั่วประเทศและทั่วโลกได้เพียงปลายนิ้ว ผ่านช่องทางออนไลน์

bottom of page