top of page

HOH Thailand

Aesthetic of Herbs

Project Background:
HOH เป็นแบรนด์เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจโรงแรมที่อยากจะเริ่มต้นทำการตลาดในประเทศไทย โดยจะมีสินค้า เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ที่จะถูกจัดไว้ในห้องพักของโรงแรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพัก โดยมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการดึงจุดเด่นของภูมิภาคต่างๆนำมาเป็นเอกลักษณ์กลิ่นของสินค้า

Challenge:
กลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในโรงแรมระดับสูง จึงจำเป็นต้องมีภาพลักษณ์ของแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ที่ดู Premium มีความหรูหรา เหมาะสมกับสถานที่ของโรงแรมที่เข้าไปอยู่ และส่งเสริมให้ผู้เข้าพักเกิดความประทับใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา


Solution:
แนวคิดในการออกแบบโลโก้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของดอกไม้ ( สื่อความหมายถึงกลิ่นหอม ) รวมเข้ากับทิศทั้ง 4 ทิศ
( สื่อความหมายถึงภูมิภาคทั้ง 4 ภาคของไทย ) มาจัดวางแทนที่ตัวอักษร O ที่ต้องการสื่อถึงความเป็นศูนย์กลาง จนได้ตราสัญลักษณ์ที่มีกลิ่นอายของ ลวดลายไทยที่ร่วมสมัย และดูเรียบง่าย นำไปออกแบบร่วมกับ บรรจุภัณฑ์ และ Set Box ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้มีความน่าใช้มากขึ้น โดยใช้สีที่แตกต่างกันในแต่ละกลิ่น สื่อถึงที่มาของวัตถุดิบที่มาจากแต่ละภูมิภาค

bottom of page